Tegenover het ziekenhuis in Alkmaar staat het verzetsmonument. Één keer per jaar staan daar honderden mensen, want het is het eindpunt van de Stille Tocht op 4 mei. Met dit monument worden de vijf verzetsstrijders herdacht die op 17 november 1944 door de Duitse bezetters werden doodgeschoten en voorts alle Alkmaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Het Alkmaars 5 mei Comité vindt het belangrijk om verhalen over mensen die streden voor de vrijheid te blijven vertellen. Steeds opnieuw. Vooral ook aan kinderen en jongeren.

Daarom maakte historica Carly Misset in opdracht van het 5 Mei Comité, in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar, een lesbrief voor de basisscholen in Alkmaar en omgeving.
De lesbrief is bestemd voor de groepen 6, 7 en 8. Het is een interactieve pdf. Klikken op de beeldelementen geeft toegang tot tekst, foto’s en filmfragmenten.

De bedoeling van de lesbrief is dat kinderen van nu en in de toekomst weten waarom we op 5 mei de vrijheid vieren. Iedereen doet dat op ons bevrijdingsfestival op zijn of haar eigen manier. Maar met respect voor elkaar. Want dat is vrijheid: iedereen in zijn of haar waarde laten.

Download hier de lesbrief (NB. groot bestand, kan even duren).
Download hier de docentenhandleiding.

Verzetsmonument (Reinier Sierag)