Op 28 september 1919 trad de wet Marchant in werking. Daarmee was het algemeen kiesrecht in Nederland een feit. De invoering van het algemeen kiesrecht kwam echter niet bepaald uit de lucht vallen, maar kende een groot aantal stappen waarbij het algemeen kiesrecht langzamerhand dichterbij kwam. Wat betekende dit voor Alkmaar en hoe liep dat proces hier? Interessant? Kom naar de stadswandeling van zaterdag 28 september a.s., dan vertellen wij u hier (veel) meer over.

Vanaf het verkrijgen van stadsrechten in 1254 tot diep in de vorige eeuw: langzamerhand werden de ontwikkelingen duidelijk. Burgers in de steden kregen steeds meer invloed op het bestuur in de stad. Maar dit verliep niet altijd zonder ingrijpen van buitenaf. Alkmaar bijvoorbeeld werd het stadsrecht tijdelijk ontnomen met nare gevolgen. Zelfs prins Maurits kwam tijdens het 12-jarig bestand naar Alkmaar om één en ander naar zijn hand te zetten. Ook de Franse Tijd zorgde voor de nodige ontwikkelingen.

Na een periode met zeer invloedrijke burgemeesters zoals Fonteyn Verschuir en MacLaine Pont brak er eind 19e eeuw een periode aan waarin de strijd om het algemeen kiesrecht met verve gevoerd werd. Alkmaar deed daar volop aan mee. Vele landelijke kopstukken bezochten, vaak niet zonder strubbelingen, Alkmaar. Kiesverenigingen werden opgericht en de verzuiling begon zich te manifesteren. Ook speelden vrouwen in Alkmaar een belangrijke rol in de realisatie van het algemeen kiesrecht.

De stadswandeling voert op 28 september langs een aantal plaatsen in de stad waar zich belangrijke gebeurtenissen hebben afgespeeld. Ook de plekken waar men zich verzamelde voor bijeenkomsten en de woonhuizen van diverse kopstukken uit die tijd zijn in de route opgenomen. Kortom: een wandeling die u inzicht geeft in het rumoerige proces naar het verkrijgen van algemeen kiesrecht in Alkmaar.

Wilt u meelopen? Stuur een e-mail naar: kiesrecht@alkmaar.nl

We verzamelen zaterdag 28 september om 10.00 uur bij het Stadhuis aan de Langestraat 97.

We zien u graag, zorg dat u erbij bent!