Ringers’ renaissance in Alkmaar!

‘In het hart van de renaissance’ heet de tentoonstelling die tot juni te zien is in Rijksmuseum Twenthe te Enschede. Niet naast de deur, maar uitdagend genoeg om er een mooi dagje uit van te maken. Grote namen uit de schildergeschiedenis kom je er tegen, Titiaan, Bellini, Raphaël. En ook de werken van onbekende kunstenaars verrassen. Nooit eerder gezien in Nederlandse musea. In de tijd dat onze Grote St. Laurenskerk werd gebouwd,  1470-1520, werd de Europese schilderkunst in Noord-Italië als het ware herboren. De schoonheid van de klassieke oudheid, de kunst van de Grieken en de Romeinen, werd opnieuw ontdekt. Het was alsof de ogen van de kunstenaars werden geopend voor de schoonheid van het leven zelf, van de mens en zijn omgeving. Dat had een enorme invloed op de vormgeving van de kunst en vandaaruit geleidelijk op het hele leven in Europa. In de mooie tentoonstelling wordt deze grote omwenteling in 45 schilderijen getoond.

Het lijkt een grote stap van deze inleiding naar het eigenlijke onderwerp van deze column. Toch moest ik hierbij aan de metamorfose denken die Alkmaar te wachten staat. Nog enkele dagen en de restauratie van de Ringers’ Chocolade Fabriek wordt zichtbaar. De ‘renaissance’ van het trotse gebouw is aanstaande. De schoonheid van het klassieke, oude gemeentelijke monument zal opnieuw worden ontdekt door Alkmaar. En het zal ook nu zo zijn alsof de ogen opnieuw worden geopend. Zo mooi kan een gerestaureerd monument passen in de nieuwe tijd. Het zal een enorme invloed hebben op Alkmaars Overstad.

Dat is waarvoor onze Historische Vereniging Alkmaar sinds 2011 pleitte, hartstochtelijk aangemoedigd door onze leden. De moed zakte ons menigmaal in de schoenen als er toch weer sloop werd overwogen, wat sindsdien een paar keer dreigde. Maar steeds vroegen we weer aandacht voor het bijzondere gebouw op zo’n bijzondere plek. Stichting Adapt! nam de pleittaak van ons over, opgericht immers voor de vele herbestemmingsvragen van de stad. Chocoladefabrikant Dobla nam het voortouw van de ondernemers. Stichting Boei, hoeder van industrieel erfgoed, maakte de verwerving van de fabriek mogelijk. De gemeente tuigt de hele omgeving op, tot en met een nieuwe  spectaculaire kade. Op hvalkmaar.nl leiden we u naar een paar mooie foto’s van Ringers uit die goeie oude tijd. En naar een sterke film van Kunstnet, 13 minuten lang, waarin  wordt uitgelegd wat het belang is voor onze stad van dit unieke, straks herboren erfgoed.

 

Klik hier voor mooie oude foto’s van Ringers.