Afgelopen dinsdag was het zover: een bronzen plaquette die herinnert aan het verzet van twee docenten van de Julianaschool werd teruggegeven aan de erfgenaam ervan, het csg Jan Arentsz. Carol Korringa (voorzitter van de Historische Vereniging Alkmaar) en Jos Stroomer (projectleider Monumentenloods) hebben de plaquette overhandigd aan Dick Bruinzeel, de voorzitter van het College van Bestuur van csg Jan Arentsz. Deze heeft de herinneringsplaquette in dankbaarheid aanvaard.

De plaquette herinnert aan het heldhaftige optreden van twee docenten van de voormalige Julianaschool, tot 1999 te vinden in de Burgemeester Palingstraat. De docenten waren H.A. van ‘t Laar en W.J. Bruinvis. Van ‘t Laar was docent Duits en directeur van de Julianaschool; Bruinvis was op dezelfde school docent lichamelijke opvoeding. Van ‘t Laar werd 46, Bruinvis 31. Zij hadden onderdak gegeven aan verzetsmensen en aan een Joods meisje. Beiden haalden juist de bevrijding niet. Bruinvis stierf op 13 december 1944 in concentratiekamp Langenstein en Van ‘t Laar stierf op 7 januari 1945 in concentratiekamp Neuengamme.

In 1929 bouwde de gemeente Alkmaar een lagere school in de Burgemeester Palingstraat. Deze school werd later uitgebreid met uitgebreid lager onderwijs (ULO). De school stond bekend als de Julianaschool. In 1968 werd de ULO afgeschaft en werd het de Juliana Mavo. Uiteindelijk is de school in 1999 gesloopt en werd elders het Jan Arentsz College. Voor waardevolle spullen werd een nieuwe bestemming gezocht; zo werden tegels uit de school hergebruikt, o.a. in het toilet van een huis aan de Kennemerstraatweg.

Het idee om waardevolle spullen op nieuw te gebruiken bestond allang in de gemeente Alkmaar. Daartoe is de Monumentenloods aan de Torenburg opgezet. Deze loods is nu tijdelijk ondergebracht in een loods aan de Alexander Flemingstraat. De verantwoordelijkheid voor het reilen en zijlen van de monumentenloods, jarenlang in de zorgvuldige handen van Henk Krabbendam, heeft de gemeente recent in handen gelegd van de Historische Vereniging Alkmaar. Vrijwilligers van de HVA ordenen en documenteren nu de aanwezige voorwerpen om ze uiteindelijk beschikbaar te stellen voor huizen in Alkmaar ouder dan 1940.

Ook betreffend herinneringsplaquette uit de tweede wereldoorlog bevond zich in de Monumentenloods. Henk Krabbendam wist met zekerheid dat de plaquette ooit in de Julianaschool hing. Leen Spaans, voormalig voorzitter van de HVA én voormalig voorzitter CvB van csg Jan Arentsz heeft het verhaal achter de plaquette uitgezocht. Zie de column van 8 mei j.l. hierover. De herinneringsplaquette heeft een lange weg afgelegd en uiteindelijk weer de plek gekregen waar hij hoort. Dat is prachtig.

Inwoners uit Alkmaar met een huis ouder dan 1940, kunnen altijd langskomen bij de Monumentenloods om te kijken of er iets van hun gading. Elke woensdag is de Monumentenloods geopend van 10.00 uur tot 13.30 uur of op afspraak. Stuur dan een mail naar Henk Krabbendam: hkrabbendam@alkmaar.nl

Jos Stroomer,
projectleider HVA > Monumentenloods